voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Op avontuur in Geleen-Zuid

20190312NwARDV7261xx.jpg

Op dinsdag 12 maart komen zo’n veertig bewoners uit Geleen-Zuid bij elkaar in de Biesenhof. Een prachtig gerestaureerde carréhoeve bij Geleen, die model stond voor het intiatief De wijk als (t)huis van ontwerper Hélène Houben. Over dat initiatief gaat het deze avond. Het begon allemaal met een oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade: hoe moet het nu in de toekomst verder met de woningen en wijken die verouderen? Daarvoor organiseerde hij een prijsvraag: WHO CARES?

Hélène en haar team hebben voor die prijsvraag De wijk als (t)huis ingediend. In d’n Spaanse Hoaf, naast de Aida-flat aan de Rossinistraat, moeten dertig tot veertig woningen komen waar mensen samen zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte beter: voetgangersvriendelijk, met mogelijkheden voor ontmoeting buiten, meer groen en betere waterberging. Tot slot moet Geleen-Zuid een zorgzame wijk worden, met veilige en toegankelijke woningen, meer ontmoetingsruimte, en beter vervoer.

Uit veel gesprekken met de gemeente Sittard-Geleen en de corporaties Woonpunt en ZOwonen is nu een plan van aanpak geboren. De gemeente heeft daar ‘ja’ tegen gezegd en met de provincie Limburg geld voor haalbaarheidsonderzoek beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen de initiatiefnemers het plan voor de wijk verder uitwerken. De vraag aan de bewoners is vanavond: willen jullie meedenken?

Inspiratie

Om de bewoners uit te leggen hoe zoiets werkt, vertelt Anita Coolen-Janssen uit Sevenum iets over haar initiatief rond de boerderij Steinhagen. Ze vormde een groep met uit zes gezinnen die samen in collectief opdrachtgeverschap koopwoningen bouwen in de voormalige hoeve. De deelnemers zijn gelijkgestemden van verschillende leeftijden die geen vrienden hoeven te worden, maar wel een beroep op elkaar kunnen doen voor burenhulp. In 2018 hebben ze een vereniging opgericht om echt aan de slag te gaan.

Maar hoe zit het nu met d’n Spaanse Hoaf? Alleen als de bewoners het graag willen, dan gaat het door, vertelt Kitty Hesen van Kilimanjaro, een bureau dat woonintiatieven begeleidt. Zij helpen om idealen waar te maken, maar er zijn geen garanties dat het goed afloopt: je moet het avontuur willen aangaan. In het geval van De wijk als (t)huis ligt er wel een ontwerp dat door de Rijksbouwmeester is uitgekozen, waar de gemeente het mee eens is en waar de gemeente en de provincie in willen investeren.

D’n Spaanse Hoaf zal straks uit dertig tot veertig woningen bestaan. Een deel daarvan moet geschikt zijn voor ouderen en is dus gelijkvloers; een deel kan ook bestemd worden voor starters. Het voorstel is doorgerekend met maandhuren van € 585 tot € 820 per woning (zonder servicekosten en energie-kosten). In het haalbaarheidsonderzoek moet blijken of een mix van sociale huur, middeldure huur en koopwoningen mogelijk is. Bewoners kunnen hun wensen daarbij ook kenbaar maken.

Aan tafel

Aan tafel praten de bewoners in groepjes verder over Geleen-Zuid: “Waar ben je trots op in de wijk, wat moet blijven, en wat moeten we in de wijk aanpassen voor de toekomst?” Uit een rondgang langs de tafels blijkt dat de meeste bewoners van Geleen-Zuid hun buurt waarderen om de gemengde bevolking, de voorzieningen, goede verbindingen met Openbaar Vervoer, een bruisend verenigingsleven en het omzien naar elkaar. Er is ook veel groen in de buurt en de wijk ligt naast een prachtig natuurgebied.

De bewoners willen graag de jongeren die nu de wijk uittrekken vasthouden. Dat kan door starterswoningen, maar ook door ouderenwoningen te bouwen voor mensen uit de buurt, die bij verhuizing een woning achterlaten voor een gezin. De bewoners zien graag wat minder hoogbouw. De begaanbaarheid van de wijk is slecht: de openbare ruimte is niet overal goed onderhouden en de veiligheid in het verkeer laat te wensen over.

De sociale cohesie in de wijk staat onder druk. Veel mensen weten niet wat er allemaal gebeurt, en voor sommige activiteiten is het moeilijk vrijwilligers te vinden. Er zijn ook onvoldoende ontmoetingspunten in de wijk: er is weinig horeca en de bewoners verkeren in onzekerheid over de toekomst van ’t Plenkhoes, nadat eerder al buurtcentrum café d’Heremiet gesloten werd.

Aan de slag

Angelique Frederix-Pilon van Zuyderland vertelt in reactie op de uitkomsten van de tafels dat haar zorgorganisatie graag iets voor de buurt betekent. Bewoners worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van Parc Glana, de nieuwe locatie van Zuyderland in Geleen-Zuid. Daar komt ook een Huis van de wijk met diensten voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, zoals een hondenuitlaatservice, vervoer naar een buurtmaaltijd of uitjes. Ze praten bij huisbezoeken met de bewoners uit de buurt over de ontwikkeling.

Tot besluit van de bijeenkomst roept Ben van Essen, gesteund door Kitty Hesen van Kilimanjaro, de bewoners op om ook mee te doen met het project De wijk als (t)huis. Er melden zich die avond tien bewoners aan. Ze zijn inmiddels benaderd voor een vervolgbijeenkomst. De komende maand vormen ze een werkgroep met de initiatiefnemers en een projectleider. Het avontuur in Geleen-Zuid kan beginnen!