voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

WHO CARES Community of Practice organiseert een talkshow met grensverleggers

181129GrensverleggersArchLokaalFotoMaart.png

WHO CARES Community of Practice was aanwezig bij de conferentie Grensverleggers van Architectuur Lokaal. Tijdens een tweedelige talkshow over ‘de wijkgedachte’ en ‘dilemma’s bij de transitie’ ontvingen Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink verschillende gasten, zoals Floris Alkemade, Pauline Meurs en Gijsbert van Herk en wethouder Roeland van der Schaaf om te reageren op een aantal inspirerende praktijkprojecten die door ontwerpers werden gepresenteerd.

Pauline Meurs en Floris Alkemade trapten de talkshow af met een gesprek over kansen van de vergrijzing en de belangrijkste resultaten van Who Cares. Om met dat laatste te beginnen: Who Cares heeft ervoor gezorgd dat verschillende disciplines met elkaar verbonden zijn geraakt. De denkkracht die hier is ontstaan heeft geleid tot nieuwe innovatieve oplossingen, maar verreweg het belangrijkste is dat er aan andere denkcultuur is ontstaan. Bijvoorbeeld als het gaat om de kansen die er ontstaan door de vergrijzing. Al die fitte ouderen kunnen als vrijwilliger van enorme toegevoegde waarde zijn voor hun omgeving. Door technologieën slim in te zetten en te ondersteunen in hun sociale netwerk, kunnen ze nog veel langer meedraaien in de samenleving.

Dat de prijsvraag Who Cares wat los heeft gemaakt blijkt wel uit de inzending van Michi Noeki, runner-up in Groningen. Het concept van dit plan wordt gebruikt bij het realiseren van een buurthuis in de Oosterparkwijk. Een ander voorbeeld is Cascoland in de Van Deysselbuurt. Dit concept realiseert een nieuwe invulling in voormalige winkelpanden. Hierdoor ontstaat er weer levendigheid in de straat en kunnen bewoners lokaal terecht met hun zorgvraag.

Tijdens het tweede deel van de talkshow kwamen dilemma’s bij transitie aan bod. Onder andere de financiering en de manieren om zorg de buurt in te brengen kwamen aan bod. Met dat laatste is het UMC Amsterdam volop bezig. Rondom de locatie Holendrecht gaat de komende jaren veel veranderen, waardoor er kansen ontstaan om de entree naar het gebouw te verbeteren. Dit past ook bij de visie van het UMC om zorg dichterbij de gebruikers te brengen.

Al deze interessante gesprekken en ideeën leverden ook weer nieuwe inzichten en ideeën op. Ook bleek hieruit dat er nog veel moet gebeuren om wonen en zorg meer in elkaar te vlechten. Aan Who Cares de verantwoording om radicaal te blijven en disciplines bij elkaar te brengen. Maar ook zorginstellingen moeten de handschoen oppakken door hun zorgconcepten zo te veranderen dat hun dienstverlening een integraal onderdeel van de buurt worden.

De link naar de presentaties van de talkshow kunt u hier vinden.