nederlandwordtanders.nl

prijsvraag

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen"

Wie kan meedoen?

WHO CARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Er wordt geen uitgewerkt plan gevraagd, maar een heldere schets van een krachtig idee. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste één professioneel ontwerper opgenomen.

Initiatief

Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Documenten

Reglement Prijsvraag Who Cares

Nota van Inlichtingen

Business Model Canvas

aanmelden

Op donderdag 26 oktober zal tijdens de Dutch Design Week de bekendmaking van de winnaars van de prijsvraag WHO CARES plaatsvinden bij Seats 2 Meet op Strijp-S in Eindhoven. Het programma begint om 15.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.

Let op! Er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Aanmelden is verplicht en kan via onderstaand aanmeldformulier:


Adres:
Seats 2 Meet op Strijp-S
Torenallee 24
5617 BD
Eindhoven